Andreas Voll

Bezield door de stilte en bezinning tijdens de viering in de woestijn of dobberend op de boot in het meer van Galilea, terwijl wij als groep parochianen bij elkaar groeien. 

Perfect georganiseerd. Beste Gids in het Heilig Land en het droomteam voor geestige begeleiding