Zomerkampen

De zomer is hier in Europa in alle hevigheid losgebarsten. Hoge temperaturen maken we mee maar wij kunnen met onze kinderen gelukkig verkoeling opzoeken aan zee, aan de waterplassen of in de bossen. Daarnaast gaan we meestal een aantal weken lekker op vakantie, genoeg vertier voor eenieder.

Hoe vergaat het de kinderen in het Heilig Land?

Is vakantie weggeglegd voor elk gezin in Palestina? Ter informatie: de schoolvakantie in de zomer is daar drie maanden, onze huidige hoge temperaturen zijn daar volstrekt normaal en water om te recreëren is zeker voor de christen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever (Palestina) niet beschikbaar. Hoe komen deze kinderen de zomer door?

Zinvolle invulling

Het Latijns Patriarchaat (LP) van Jeruzalem, dat in 1847 heropgericht is, heeft 55 parochies in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus. Het LP is nauw betrokken bij het onderwijs en vanuit deze positie ook nauw betrokken bij een goede invulling van de zomervakantie. De parochies organiseren elk jaar, in samenwerking met de scouting, op grote schaal zomerkampen waarbij van de faciliteiten van de scholen en parochies gebruikt kan worden gemaakt. Ruim 6000 kinderen kunnen zo jaarlijks een zinvolle invullen van de zomervakantie krijgen. De zomerprogramma’s stellen hen in staat om deel te nemen aan verschillende extracurriculaire activiteiten zoals toneel, kunst, religie, muziek, vrijwilligerswerk, gemeenschaps- en sociale diensten.

Pastorale missie

Zomerkampen blijken, evenals de catechismusprogramma’s, een van de beste manieren voor de parochies om hun pastorale missie voort te zetten. Ze bieden zowel kinderen als jongeren een veilige haven, waar ze de kans krijgen om te groeien binnen de parochiecampus en productieve leden te worden van hun gemeenschappen. Mede dankzij donaties uit het buitenland kunnen op deze manier de Palestijnse kinderen een zinvolle invulling krijgen van de zomer. 

Meer informatie over de zomerkampen >>